Naknada za zauzimanje javnih površina – zadržavanje postojećih poslovnih objekata i zadržavanje i postavljanje garaža ili nastrešnica

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - zadržavanje postojećih poslovnih objekata i zadržavanje i postavljanje garaža ili nastrešnica

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik USK 8/11)

Podzakonski osnov

Odluka o privremenom korištenju javnih i drugih površina u državnom i privatnom vlasništvu na području Općine Ključ (Službeni glasnik Općine Ključ 1/10, 9/11, 4/12, 14/15)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica - korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje