Naknada za zauzimanje javnih površina – za vozila dostave

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - za vozila dostave

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH 6/06, 75/06, 44/07)

Podzakonski osnov

Odluka o reguliranju prometa na području općine Orašje (Službeni glasnik općine Orašje 6/05, 7/05, 3/06, 1/10), Odluka o odobravanju kretanja, zaustavljanja i parkiranja vozila dostave u svim ulicama užeg gradskog jezgra (Službeni glasnik Općine Orašje 10/11)

Obaveznik plaćanja

Vlasnici vozila dostave

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje