Naknada za zauzimanje javnih površina – taxi stajališta

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - taxi stajališta

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o cestovnom prijevozu FBiH (Službene novine FBiH 28/06), Zakon o upravnom postupku (Službene novine FBiH 2/98)

Podzakonski osnov

Pravilnik o organiziranju i načinu obavljanja taxi-prijevoza na području SBK (Sužbene novine SBK 2/08), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organiziranju i načinu obavljanja taxi prijevoza na području SBK (Službene novine SBK 2/11), Rješenje o broju razmještaju i naknadi za taxi stajališta na području općine Kiseljak br.01-27-134/10

Obaveznik plaćanja

Privredna društva i druga pravna lica upisana u sudski registar za obavljanje te djelatnosti, kao i fizička lica koja imaju odobrenje nadležne općinske službe (rješenje ili obrtnicu) i kojima je to osnovna djelatnost, a koja ispunjavaju uvjete iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o obrtu i pod zakonskih akata donesenih u cilju sprovođenja tih zakona.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje