Naknada za zauzimanje javnih površina (prokopavanje i postavljanje instalacija na javnim površinama)

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina (prokopavanje i postavljanje instalacija na javnim površinama)

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o prostornom uređenju (Službene novine HNK 4/04, 4/14)

Podzakonski osnov

Odluka o uvjetima, načinu i visini naknade za postavljanje ili popravka podzemnih ili nadzemnih instalacija u općini Stolac (Službeni glasnik Općine Stolac 4/10)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice koja radi ostvarivanja svojih poslovnih interesa, odnosno obavljanja djelatnosti ima potrebu za postavljanjem ili popravkom podzemnih instalacija prokopavanjem javne površine odnosno postavljanjem nadzemnih instalacija iznad javne površine

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje