Naknada za zauzimanje javnih površina – postavljanje prodajnog stola ili tezge

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - postavljanje prodajnog stola ili tezge

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 20/04, 26/12, 32/12, 24/15)

Podzakonski osnov

Odluka o privremenom korišćenju javnih površina na području Općine Trnovo (Službene novine KS 20/05, 19/09)

Obaveznik plaćanja

Korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje