Naknada za zauzimanje javnih površina – postavljanje objekata za izvođenje zabavnih programa

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - postavljanje objekata za izvođenje zabavnih programa

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o prostornom uređenju (Službene novine HNK 4/04, 4/14)

Podzakonski osnov

Odluka o privremenom korištenju javnih površina na području općine Neum broj: 01-02-379/12

Obaveznik plaćanja

Korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje