Naknada za zauzimanje javnih površina – parking na neizgrađenom građevinskom zemljištu

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - parking na neizgrađenom građevinskom zemljištu

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 20/04, 26/12, 32/12, 24/15)

Podzakonski osnov

Odluka o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Ilidža (Službene novine Kantona Sarajevo 20/14, 15/19)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica - korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje