Naknada za zauzimanje javnih površina – isticanje plakata, oglasa, objava i reklama

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina - isticanje plakata, oglasa, objava i reklama

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim djelatnostima (Službene novine TK 11/05, 7/07, 8/12, 14/13)

Podzakonski osnov

Službeni glasnik Općine Živinice 05/2012

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica - korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje