Naknada za zauzimanje javne površine – postavljanje cirkusnih šatri, ringišpila, održavanje manifestacija

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javne površine - postavljanje cirkusnih šatri, ringišpila, održavanje manifestacija

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 20/04, 26/12, 32/12, 24/15)

Podzakonski osnov

Odluka o visini naknada i uslovima za korištenje javnih površina na području Općine Hadžići (Službene novine KS 01/05)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica, korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje