Naknada za vanrednu upotrebu inostranih motornih i priključnih vozila

Šifra prihoda: 722534

Taxa / Namet

Naknada za vanrednu upotrebu inostranih motornih i priključnih vozila

Nadležna institucija / nivo

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Zakonski osnov

Zakon o cestama (Službene novine FBiH 12/10, 16/10, 66/13)

Podzakonski osnov

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje izvanrednog prijevoza (Službene novine FBiH 75/10), Uredba o visini naknade za izvanredni prijevoz (Službene novine Federacije BiH 87/10)

Obaveznik plaćanja

Prijevoznik, odnosno vlasnik motornog vozila koji obavlja izvanredni prijevoz. Podnosilac zahtjeva za vršenje izvanrednog prijevoza. Za vozila iz inozemstva.

Korisnik javnog prihoda

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Inicijative za ukidanje