Naknada za upravljanje i održavanje zajedničkih uređaja i dijelova zgrade

Šifra prihoda: 722449

Taxa / Namet

Naknada za upravljanje i održavanje zajedničkih uređaja i dijelova zgrade

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgada ("Sl.glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 32/12)

Podzakonski osnov

-

Obaveznik plaćanja

svi etažni vlasnici ili korisnici

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje