Naknada za troškove postupka distribucije bilateralnih transportnih dozvola dodijeljenih domaćim prevoznicima

Šifra prihoda: 722517

Taxa / Namet

Naknada za troškove postupka distribucije bilateralnih transportnih dozvola dodijeljenih domaćim prevoznicima

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu (Službeni glasnik BiH 1/02)

Podzakonski osnov

Pravilnik o kriterijima, postupku i načinu raspodjele stranih dozvola za prijevoz tereta domaćim prijevoznicima (Službeni glasnik BiH 35/02, 79/09)

Obaveznik plaćanja

Prevoznik, podnosilac zahtjeva

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje