Naknada za privremeno obustavljanje održavanja polaska ili reda vožnje

Šifra prihoda: 722564

Taxa / Namet

Naknada za privremeno obustavljanje održavanja polaska ili reda vožnje

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o cestovnom prijevozu FBiH (Službene novine FBiH 28/06, 16/07, 2/10)

Podzakonski osnov

Pravilnik o načinu, uslovima, postupku i kriterijima utvđivanja i trajanja privremenog obustavljanja održavanja polaska ili reda vožnje usljed više sile ili vanrednog slučaja u cestovnom prometu (Službene novine FBiH 19/10)

Obaveznik plaćanja

Prijevoznik

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje