Naknada za prekomjernu upotrebu cesta

Šifra prihoda: 722537

Taxa / Namet

Naknada za prekomjernu upotrebu cesta

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o pripadnosti javnih prihoda ("Službene novine FBiH" 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15), Zakon o cestama ("Službene novine FBiH" br. 12/10, 16/10 i 66/12)

Podzakonski osnov

Odluka o visini naknade za korištenje zemljišta uz lokalne i nerazvrstane ceste i ulice na području općine Lukavac („Službeni glasnik Općine Lukavac“ br 10/19, 5/20 i 4/21)

Obaveznik plaćanja

Pravna i lica koja samostalno obavljaju djelatnost

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje