Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina

Šifra prihoda: 722437

Taxa / Namet

Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Statut Općine Tomislavgrad (Službeni glasnik Općine Tomislavgrad 2/99, 2/00, 6/05)

Podzakonski osnov

Odluka o uvjetima i postupku legaliziranja bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog karaktera (Službeni glasnik Općine Tomislavgrad 2/19)

Obaveznik plaćanja

Graditelj bespravno izgrađene građevine, vlasnik bespravno izgrađene građevine ukoliko on nije bio graditelj, a vlasništvo dokazuje kupoprodajnim ugovorom na koji je plaćen porez na promet nekretnina ili osoba koja je nekretninu stekla na drugi zakonom propisan način.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje