Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe

Šifra prihoda: 722422

Taxa / Namet

Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine FBIH 52/09)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Investitor ili korisnik zemljišta

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje