Naknada za korištenje građevinskog zemljišta

Šifra prihoda: 722434

Taxa / Namet

Naknada za korištenje građevinskog zemljišta

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o građevinskom zemljištu (Službene novine FBiH 25/03, 16/04, 67/05), Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine ZHK 4/09, 15/01, 10/08, 18/11)

Podzakonski osnov

Odluka o uvjetima i načinu dodjele građevinskog zemljišta (Službeni glasnik Općine Široki Brijeg 5/03, 3/09, 1/11, 6/11, 12/13, 8/15)

Obaveznik plaćanja

Fizička ili pravna osoba-investitor

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje