Naknada za korištenje dijela ribolovnog područja – ribolovnih zona na području HNŽ/K

Šifra prihoda: 721228

Taxa / Namet

Naknada za korištenje dijela ribolovnog područja - ribolovnih zona na području HNŽ/K

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o slatkovodnom ribarstvu HNK (Službene novine HNK 4/14)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Ribolovna udruženja kojima je ustupljeno pravo korištenja dijela ribolovnog područja-ribolovne zone

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje