Naknada za izvanrednu upotrebu motornih i priključnih vozila u zemlji

Šifra prihoda: 722536

Taxa / Namet

Naknada za izvanrednu upotrebu motornih i priključnih vozila u zemlji

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o cestama FBiH (Službene novine FBiH 12/10, 16/10, 66/13)

Podzakonski osnov

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje izvanrednog prijevoza (Službene novine FBiH 75/10), Uredba o visini naknade za izvanredni prijevoz (Službene novine Federacije BiH 87/10)

Obaveznik plaćanja

Prijevoznik, odnosno vlasnik motornog vozila koji obavlja izvanredni prijevoz. Podnosilac zahtjeva za vršenje izvanrednog prijevoza. Za vozila iz BiH.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje