Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa

Šifra prihoda: 722442

Taxa / Namet

Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBIH 39/03, 22/06, 43/10)

Podzakonski osnov

Uredba o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje sklonošta u tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa (Službene novine FBIH 21/05, 59/07)

Obaveznik plaćanja

Investitor objekta (prilikom izgradnje ili legalizacije)

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje