Naknada za dodjeljeno zemljište

Šifra prihoda: 722431

Taxa / Namet

Naknada za dodjeljeno zemljište

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o stvarnim pravima (Službene novine FBiH 66/13, 100/13)

Podzakonski osnov

Odluka o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta broj 02-01-3-27-3-2062/21 od 28.07.2021 godine (Službeni glasnik općine Vitez broj 06/21 od 29.07.2021 godine)

Obaveznik plaćanja

Pravne i fizičke osobe

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje