Naknada za dodijeljeno zemljište

Šifra prihoda: 722431

Taxa / Namet

Naknada za dodijeljeno zemljište

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o građevinskom zemljištu (Službene novine FBiH 25/03, 16/04, 67/05)

Podzakonski osnov

Odluka o građevnom zemljištu (Službeni glasnik Općine Tomislavgrad 1/19)

Obaveznik plaćanja

Investitor

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje