Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina

Šifra prihoda: 722436

Taxa / Namet

Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o upravnom postupku (Službene novine FBiH 2/98, 48/99), Zakon o prostornom uređenju (Službene novine KS 24/17, 1/18)

Podzakonski osnov

Cjenovnik tehničkog pregleda građevina broj 02-14-1859/18 od 21.5.2018.

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje