Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina – Rad komisije za utvrđivanje propisanih minimalnih uslova za početak rada ugostiteljskih objekata

Šifra prihoda: 722436

Taxa / Namet

Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina - Rad komisije za utvrđivanje propisanih minimalnih uslova za početak rada ugostiteljskih objekata

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Službene novine FBiH 32/09)

Podzakonski osnov

Odluka o visini i načinu rasporeda naknade za utvrđivanje propisanih uslova za obavljanje određenih djelatnosti, (br.01-02-336/10-4 od 04.02.2010.)

Obaveznik plaćanja

Fizičko i pravno lice

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje