Naknada korisnika okoliša pravnih lica

Šifra prihoda: 722553

Taxa / Namet

Naknada korisnika okoliša pravnih lica

Nadležna institucija / nivo

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Zakonski osnov

Zakon o zaštiti okoliša (Službene novine FBiH 33/03 -1592, 39/09), Zakon o upravljanju otpadom (Službene novine Federacije BiH 33/03, 72/09 i 92/17) (Službene novine Federacije BiH 33/03 i 72/09)

Podzakonski osnov

Uredba o naknadama za plastične kese tregerice (Službene novine Federacije BiH 9/14), Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu (Službene novine FBIH 19/04), Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (Službene novine Federacije BiH 87/12 i 107/14), Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Službene novine Federacije BiH Službene novine Federacije BiH 88/11, 28/13, 8/16, 54/16, 103/16, 84/17) i ambalažnim otpadom (Službene novine Federacije BiH Službene novine Federacije BiH 88/11, 28/13, 8/16, 54/16, 103/16, 84/17)

Obaveznik plaćanja

Pravna lica, koja su vlasnici ili ovlaštenici prava na građevinama, odnosno građevnim cjelinama, koje služe za obavljanje privredne ili druge djelatnosti za koje je propisala obaveza izrade studije o procjeni uticaja na okoliš; Svi proizvođači i uvoznici opreme obavezni su uplaćivati opštu naknadu Fondu za zaštitu okoliša; Proizvođač ambalažnog materijala, uvoznik, punilac, paker, distributer i krajnji snabdjevač koji ambalažu ili upakirani proizvod stavljaju u promet na teritoriji Federacije BiH plaćaju naknadu za neugovaranje obveza preko operatera sustava.

Korisnik javnog prihoda

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Inicijative za ukidanje