Naknada korisnika okoliša fizičkih lica

Šifra prihoda: 722554

Taxa / Namet

Naknada korisnika okoliša fizičkih lica

Nadležna institucija / nivo

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Zakonski osnov

Zakon o zaštiti okoliša (Službene novine FBiH 33/03 -1592, 39/09)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Fizička lica, koja su vlasnici ili ovlaštenici prava na građevinama, odnosno građevnim cjelinama, koje služe za obavljanje privredne ili druge djelatnosti za koje je propisala obaveza izrade studije o procjeni uticaja na okoliš

Korisnik javnog prihoda

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Inicijative za ukidanje