Kantonalne administrativne takse – Pristojbe iz područja ugostiteljstva i turizma

Šifra prihoda: 722121

Taxa / Namet

Kantonalne administrativne takse - Pristojbe iz područja ugostiteljstva i turizma

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o administrativnim taksama HNK i tarifi kantonalnih administrativnih taksi (Službene novine HNK 2/13, 12/16)

Podzakonski osnov

Pravilnik o izdavanju, stavljanju u promet i povlačenju iz prometa kantonalnih biljega (Službene novine HNK 2/01, 3/06)

Obaveznik plaćanja

Pravna, fizička lica, po čijem je zahtjevu pokrenut postupak ili se vrše radnje predvidjene taksenom tarifom

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje