Kantonalna naknada za upotrebu alkotesta

Šifra prihoda: 722421

Taxa / Namet

Kantonalna naknada za upotrebu alkotesta

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o osnovama bezbjednosti saobrćaja na putevima BiH (Službeni glasnik BiH 6/06)

Podzakonski osnov

-

Obaveznik plaćanja

Lice koje je alkotestirano kada mu je utvrđeno prisustvo alkohola u krvi iznad zakonom dozvoljene granice

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje