Federalna naknada za uvjerenje o veterinarsko-zdravstvenom stanju životinja iz uvoza

Šifra prihoda: 722511

Taxa / Namet

Federalna naknada za uvjerenje o veterinarsko-zdravstvenom stanju životinja iz uvoza

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o veterinarstvu (Službene novine FBiH 46/00), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15)

Podzakonski osnov

Pravilnik o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu na području Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH 51/11, 55/12, 5/16), Odluka o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinje i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu (Službeni glasnik BiH 33/03, 14/04, 35/05), Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBIH (Službene novine FBiH 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19, 98/19), Odluka o visini i načinu uplate naknade za veterinarsko - sanitarni pregled (Narodne novine ŽZH 11/99), Uredba o obavljanju inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa o zdravstvenoj zaštiti životinja (Narodne novine ŽZH 4/99)

Obaveznik plaćanja

Fizičko i pravno lice koje podnosi zahtjev za Uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje