Federalna naknada za izvršene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji

Šifra prihoda: 722514

Taxa / Namet

Federalna naknada za izvršene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o veterinarstvu (Službene novine FBiH 46/00)

Podzakonski osnov

Pravilnik o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu na području Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH 51/11, 55/12, 5/16), Odluka o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinje i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu (Službeni glasnik BiH 33/03, 14/04, 35/05)

Obaveznik plaćanja

Fizičko ili pravno lice

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje