Druge općinske administrativne pristojbe

Šifra prihoda: 722135

Taxa / Namet

Druge općinske administrativne pristojbe

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o općinskim upravnim pristojbama (Službeni glasnik Općine Tomislavgrad 10/09)

Obaveznik plaćanja

Pravna ili fizička osoba po čijem prijedlogu ili u čijem interesu se poduzimaju radnje propisane Odlukom.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje