Članarine turističkih zajednica po kantonalnim propisima

Šifra prihoda: 722428

Taxa / Namet

Članarine turističkih zajednica po kantonalnim propisima

Nadležna institucija / nivo

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Zakonski osnov

Zakon o turističkim zajednicama (Službene novine TK 11/15)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Obaveznim članom turističke zajednice postaje svako pravno i fizičko lice koje na području Federacije ima svoje sjedište ili poslovnu jedinicu koja ostvaruje prihod obavljanjem ugostiteljskih i turističkih te s turizmom neposredno povezanih djelatnosti. Podzakonski akt koji definiše djelatnosti još uvijek nije usvojen

Korisnik javnog prihoda

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Inicijative za ukidanje