Boravišna taksa

Šifra prihoda: 722593

Taxa / Namet

Boravišna taksa

Nadležna institucija / nivo

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Zakonski osnov

Zakon o turističkim zajednicama i promociji turizma u FBiH (Službene novine FBiH 19/96, 28/03, 61/14)

Podzakonski osnov

Odluka o boravišnoj taksi (Službene novine FBiH 38/03), Uredba o boravišnoj taksi (Službene novine FBIH 44/06 - 4474 i 76/06 - 7951,18/09), Odluka o utvrđivanju visine boravišne takse za 1997-2009 (Službene novine FBIH 44/08 - 25)

Obaveznik plaćanja

Boravišnu taksu plaća građanin - domaći i strani državljanin koji se izvan svog prebivališta u turističkom mjestu koristi uslugama noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnosti. Taksu plaćaju vlasnik kuće ili stana za odmor i sva lica koja borave u periodu ljetne sezone od 15.6 do 15.9. i period zimske sezone od 15.12. do 15.3. Boravišnu taksu plaća i vlasnik plovila koje se nalazi na vezu u luci nautičkog turizma kada boravi na plovilu te sva lica koja borave na tom plovilu. Pravna i fiziča lica koja pružaju usluge noćenja su u roku od 24h dužna po dolasku prijaviti i po odlasku odjaviti turističkoj zajednici kantona goste.

Korisnik javnog prihoda

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Inicijative za ukidanje