Boravišna taksa po kantonalnim propisima

Šifra prihoda: 722423

Taxa / Namet

Boravišna taksa po kantonalnim propisima

Nadležna institucija / nivo

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Zakonski osnov

Zakon o turizmu (Službene novine KS 19/16, 31/17, 34/17 - Ispravka)

Podzakonski osnov

Odluka o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo za 2020. godinu (Službene novine KS 49/19)

Obaveznik plaćanja

Obveznik uplate boravišne takse je: a) pravno ili fizičko lice koje pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, b) putnička agencija organizator putovanja, koja plaća dnevnu boravišnu taksu po svakom grupnom dolasku turista u turističko mjesto bez noćenja, c) fizičko lice koje pruža uslugu smještaja u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu.

Korisnik javnog prihoda

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Inicijative za ukidanje