Administrativna taksa BiH – o nepostojanju neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza koji se naplaćuju u redovnom carinskom postupku i upis u registar carinskih obveznika

Šifra prihoda: 716139

Taxa / Namet

Administrativna taksa BiH - o nepostojanju neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza koji se naplaćuju u redovnom carinskom postupku i upis u registar carinskih obveznika

Nadležna institucija / nivo

Bosna i Hercegovina

Zakonski osnov

Zakon o administrativnim taksama (Službeni glasnik BiH 08/06, 24/06)

Podzakonski osnov

Naredba o uplatnim računima za administrativne takse (Službeni glasnik BiH 19/14), Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse („Službeni glasnik BiH“, broj 20/10, 74/10, 82/10, 92/10, 108/10, 4/11, 71/11, 3/12, 19/12, 70/12, 54/13, 72/13, 84/13 i 95/13)

Obaveznik plaćanja

Pravno lice koje podnosi prijavu za dodjelu potvrde o neizmirenim carinskim obavezama

Korisnik javnog prihoda

Bosna i Hercegovina

Inicijative za ukidanje